Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів

Лікувальна база – Полтавськая обласная клінічна стоматологічна поліклініка. 36011 м.Полтава, вул. Комсомольска 50, тел. 2-88-18.

Засновник кафедри Анатолій Олександрович Коздоба

Історія кафедри.

Діяльність кафедри почалася від 21 серпня 1991 року спочатку як кафедри інтернатури з терапевтичної стоматології. На той період це було зумовлено необхідністю поглиблення теоретичних знань, вдосконалення ступеню мануальних навичок, підготовки до самостійної професійної лікарської діяльності лікарів-інтернів, проведення етапу неперервного післядипломного циклу підготовки лікарів-стоматологів.

У подальшому обсяг роботи кафедри збільшився і вона реорганізована у кафедру інтернатури стоматологічного факультету (наказ ректора №138 від 3.05.93 р.). Проводилась підготовка лікарів-інтернів за фахом “Загальна стоматологія”, “Дитяча стоматологія”, “Терапевтична стоматологія”, “Хірургічна стоматологія”. З 28.08.93 р. (наказ ректора № 167) перейменована на кафедру інтернатури зі стоматології.

У зв’язку з розширенням видів роботи відповідно до введення наказу МОЗ України № 359 від 19.12.1997 р. „Про затвердження номенклатури лікарських спеціальностей” з 1997 р. (наказ ректора №617 від 24.12.97 р.) надалі кафедра має назву: кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів.

Першим завідувачем кафедри був доцент Анатолій Олександрович Коздоба - талановитий організатор навчального процесу, вчений, який вніс вагомий вклад у вивчення проблем алергії в стоматології.

З вересня 1992 року по 2003 рік кафедру очолювала Заслужений лікар України, професор Таіса Петрівна Скрипнікова. За ці роки проведена організація, розробка й удосконалення всіх напрямків роботи кафедри: навчальної, методичної, наукової, виховної.

З серпня 2003 року кафедрою керує доктор медичних наук, професор Петро Миколайович Скрипников – молодий вчений, висококваліфікований лікар, який активно впроваджує у навчальний процес сучасні досягнення стоматології. Автор 16 авторських свідоцтв на винахід, 168 наукових праць, 3 підручників, 2 атласів, 16 навчальних посібників, 12 методичних розробок, 20 навчальних планів і програм для післядипломної освіти лікарів-стоматологів.

Професорсько-викладацький штат кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів складають: завідувач кафедри – професор П.М.Скрипников, професор, Заслужений лікар України Т.П.Скрипнікова, професор Ю.І. Силенко, доценти - Л.Я.Богашова, О.В.Шешукова, Заслужений лікар України С.В.Радлінський, В.М.Радлінська, Т.А.Хміль, В.І.Смаглюк, К.О.Удальцова, В.І.Шинкевич, М.В. Хребор, О.А., Писаренко О.А.; кандидати медичних наук - Л.М.Хавалкіна, В.Л.Мельник, Т.Ю.Ейхгорн, В.К.Шевченко, О.А.Писаренко, С.В.Коломієць, Н.В.Розколупа, асистенти - Ю.В.Сенчакович, К.С.Казакова, В.П.Труфанова, М.М.Клепач, Ю.М.Вітко, Д.Р.Шиленко, В.О.Дубина, директори філій - Заслужений лікар України В.М.Чмель і О.М.Стукало. Співробітники кафедри – досвідчені педагоги, висококваліфіковані науковці, спеціалісти-клініцисти з різних розділів стоматології, що забезпечує повноцінне навчання та створює умови для комплексного лікування пацієнтів. Навчальний процес на кафедрі забезпечують старші лаборанти(Федорич Т.Т., Шейко А.П., Ворошилов А.Г., Морочковська О.В.), зубний технік Семеняка М.В., ст.препаратор Ліхман Т.І. Протягом багатьох років на кафедрі працювали досвідчені методисти, науковці і висококваліфіковані лікарі професор Максименко П.Т., доценти Л.Г.Павленко і Г.Ф.Просандєєва.

Кафедра розташована на базах обласної клінічної стоматологічної і міської дитячої стоматологічної поліклінік (м.Полтава), має 2 філії - у м. Чернігові (на базі обласної клінічної стоматологічної поліклініки) та у м.Кременчуці (на базі 1-ої міської стоматологічної поліклініки). До її складу на основі договорів про співпрацю входять приватні стоматологічні клініки, кабінети м. Полтави, фірми-виробники стоматологічних матеріалів, що сприяє підвищенню ефективності післядипломної освіти лікарів-стоматологів в сучасних умовах. Це клініка-студія „Аполонія”, «Професорська стоматологічна клініка», стоматологічна клініка „Ортекс” , зуботехнічна лабораторія „МІКС-ЛАБ”, медико-консультаційний центр „Фоліна”, фірми “КромДентал”, “ЛюксДент”, ТВІ, 3М ЕСПЕ, Дентсплай, АRDS.

Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів проводить підготовку лікарів-інтернів за фахом „Стоматологія”, підвищення кваліфікації лікарів за фахом „Стоматологія”, „Дитяча стоматологія”, „Хірургічна стоматологія”, „Терапевтична стоматологія” на циклах стажування, спеціалізації, передатестаційних циклах, циклах тематичного удосконалення. На кафедрі навчаються клінічні ординатори, магістри, аспіранти, лікарі-інтерни та лікарі-курсанти за фахом „Загальна практика – сімейна медицина”.

З 1998 р. кафедра має статус опорної в системі післядипломної освіти з фахів “Стоматологія”, “Терапевтична стоматологія”, “Дитяча стоматологія”.

Співробітники кафедри приймали участь у створенні 46 типових навчальних планів і програм: спеціалізації (інтернатури) лікарів, передатестаційних циклів, циклів спеціалізації, циклів стажування за фахом “Терапевтична стоматологія”, “Стоматологія”, “Дитяча стоматологія”, “Хірургічна стоматологія”, підготовки іноземних громадян -магістрів меди-цини, молодших спеціалістів першого рівня акредитації за спеціальністю «Сестринська справа», тематичного вдосконалення «Сучасні пломбувальні матеріали», «Основи сучасної ендодонтії», «Профілактика стоматологічних захворювань, «Проблема ВІЛ/СНІДу, парентеральних гепатитів та інших сучасних інфекцій у стоматології», «Сучасні технології і матеріали в реставрації зубів», «Актуальні питання онкостоматології».

За роки існування видані: 2 монографії, 7 підручників, 55 навчальних посібників, 12 методичних рекомендацій, видаються 2 міжнародні фахові журнали «ДентАрт», «Клиническая стоматология в Украине».

Науковий напрямок кафедри: Профілактика, діагностика та лікування основних стоматологічних захворювань. Наукові проблеми, над якими працює кафедра:

Підвищення ефективності ранньої діагностики, лікування, профілактики основних стоматологічних захворювань.
Розробка методів і способів профілактики і лікування хворих з некаріозними ураженнями, карієсом та його ускладненнями, патологією тканин пародонта, захворюваннями слизової оболонки порожнини рота.

З 1991 р. на кафедрі захищені 14 кандидатських дисертацій: (Шевченко І.Б., Нейко Н.В., Шешукова О.В., Хміль Т.А., Тютюник І.П., Ніколішина Е.В., Шевченко В.К., Мельник В.Л., Половик О.Ю., Гасюк П.А., Кривошей Р.М., Яринич-Бучинська Н.П., Суковач О.Г., Білоус С.І.). За 20 років підготовлено 5 аспірантів, 48 магістрів, 27 клінічних ординатори. Надруковано 294 наукові праці, отримано 28 пантенів, 8 рацпропозицій.

Кафедра приймає участь у сумісному проведенні науково-дослідних робіт по випробуванню стоматологічних матеріалів та обладнання і впровадження їх у практику лікаря-стоматолога, сертифікації матеріалів та впровадження їх в лікувальний процес. Згідно рішення Комітету з нової медичної техніки МОЗ України кафедра являється базою клінічних випробувань. За цей час проведені медичні випробування препаратів «Магніколін», «Імудон», «Трофосан», «Вермілат», «Біофіл», «Пропосол», «Фитодент», «Стоматидин», «Клафоран», «Дальцикс-трипсин», вітчизняного пломбувального матеріалу Кромлайт, Ортохром, фотополімеризатора «ЛюксДент», пломбувального матеріалу для наповнення кореневих каналів АН+ фірми «Дентсплай», стоматологічних пломбувальних матеріалів фірми BISKO (США), адгезивного компомерного матеріалу для фіксації ДайректЦем плюс, засобів по догляду за порожниною рота компанії «СмітКляйнБічем», алмазні стоматологічні бори.

Структурна організація кафедри дозволяє проводити комплексне лікування основних стоматологічних захворювань. Лікувально-консультативна допомога населенню міста Полтави та Полтавської області здійснювалась співробітниками кафедри по розділам: терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія та ортодонтія.

За звітний період працівниками кафедри проводились консультації пацієнтів на базі кафедри, Полтавської обласної клінічної стоматологічної поліклініки, стоматологічного відділення 2 обласної лікарні м. Полтави, гематологічного, алергологічного, ревматологічного, гастроентерологічного, кардіологічного відділень обласної клінічної лікарні, а також при планових виїздах на базові стоматологічні заклади міст Кременчука, Миргорода, Лубен, Комсомольська, Севастополя та Чернігова.

У центрі постійної уваги колективу кафедри – підвищення рівня навчального процесу, оптимізація методів контролю знань, сучасні підходи до викладання.

З 2000 року на кафедрі започаткований і проводиться щорічний Всеукраїнський професійний конкурс лікарів-стоматологів “Шлях у світ майстерності” серед лікарів-інтернів профільних кафедр вищих навчальних закладів України. Щорічно у конкурсі приймають участь представники 6-8 вузів України.

19-20 травня 2008 р. кафедра прийняла участь в організації та проведенні I Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності та семінару „Актуальні інфекції та їх профілактика”.

З 2008 р. разом з обласним управлінням охорони здоров’я проводиться конкурс серед дитячих стоматологів „Кращий лікар-профілактист”.

У 2008 р. створений сайт кафедри www.dentaero.com., що дозволило оперативно доносити інформацію про хід навчального процесу лікарям-інтернам і лікарям-курсантам. У лікарів-інтернів з'явилися додаткові можливості при підготовці до ліцензованого іспиту «Крок 3.Стоматологія», в режимі он-лайн протестуватися за тестовими завданнями Крок-3, ознайомитися із методичними матеріалами кафедри. Крім того, відвідувачами сайту є і представники профільних кафедр, тобто організаційна робота кафедри пристосована до вимог сьогодення.

У навчальний процес введений 16-годинний тематичний цикл „Інформаційні технології в стоматології”, який передбачає вивчення застосування комп’ютерів у стоматологічній практиці, програми Dental 4 Windows, роботи з радіовізіографом.

Кафедра має велику відеотеку, яка активно застосовується при проведенні практичних занять. Всього 121 відеофільм, з них 46 - створені на кафедрі.

На сьогодні в роботу кафедри активно впроваджуються відеоконференції. Це дозволяє читати лекції, проводити практичні заняття, семінари без виїзду на філії кафедри. Початок покладений 1 жовтня 2010 р., коли відбулася тестова відеоконференція між кафедрою післядипломної освіти лікарів-стоматологів в м. Полтава і філією у м. Чернігів. На сьогодні відеоконференції активно застосовуються унавчальному процесі кафедри. Усі подробиці і хід впровадження дистанційного навчання на кафедрі, а так само усі види роботи виконувані на кафедрі відображаються на сайті www.dentaero.com.

Колектив кафедри нагороджений Ювілейним дипломом і медаллю за наукові досягнення на честь створення УМСА (1994), Подякою ректора за впровадження сучасних технологій, вітчизняних фото полімерних матеріалів, устаткування, організацію і проведення Всеукраїнського професійного конкурсу лікарів-стоматологів «Шлях у світ майстерності» (2009).


Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
   
Лікарям-інтернам Лікарям-курсантам Співробітники кафедри Назад на главну
2008-2014 (c) Copyright. All rights reserved.