Скрипников Петро Миколайович - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів.

У 1995 році закінчив з відзнакою Українську медичну стоматологічну академію. Працює на кафедрі з 1997 року. У 1997 захистив кандидатську дисертацію за темою: «Гістотопографія та морфогенез структур жувальної поверхні молярів людини». У 2003 році пройшов захист докторської дисертації за темою: «Розвиток і структурно-функціональні особливості емалі зубів людини». Його наукові досягнення у цій області явились основою для створення першої в академії антропологічної лабораторії, керівником якої він став. У 2003 році обраний на посаду завідувача кафедри. У 2005 році йому присвоєне вчене звання – професор. Петро Миколайович має 217 наукових праць, 12 патентів, співавтор 4-х підручників, 12 навчально-методичних посібників. Під керівництвом Скрипникова П.М. захищені 8 кандидатських дисертацій, підготовлено 13 магістрів, 19 клінічних ординаторів. Свою професійну майстерність удосконалював у Німеччині, Франції, стажувався на кафедрі післядипломної освіти Лондонського стоматологічного інституту в Англії. У 2004 нагороджений відзнакою «Відмінник освіти України». У 2007 р. одержав грамоту Полтавського ЦНТЕІ за активну винахідницьку та раціоналізаторську роботу, впровадження об’єктів інтелектуальної власності в галузі медицини. Має грамоту МОЗ України за плідну науково-методичну роботу і вагомий внесок у наукові досягнення. Член спеціалізованої вченої ради ВДНЗУ «УМСА» по захисту кандидатських та докторських дисертацій за фахом «Стоматологія», член координаційної ради АСУ, голова АСУ Полтавської області, головний лікар обласної стоматологічної поліклініки.

Скрипнікова Таіса Петрівна - Заслужений лікар України, кандидат медичних наук, професор.

У 1966 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Состояние высшей нервной деятельности и некоторых вегетативных реакций организма при раздражении рецепторов полости рта». Працювала на посаді асистента, доцента на кафедрі терапевтичної стоматології. У 1992 обрана за конкурсом завідуючою кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів. Автор (співавтор) 272 друкованих праць, з них 2 підручників, 14 навчально-методичних посібників, 2-х методичних рекомендацій, 10 навчальних планів та програм для післядипломної освіти. Під керівництвом проф.. Скрипниковои Т.П. захищені 7 кандидатських дисертацій. Очолює обласний науково-практичний консультативний центр захворювань слизової оболонки порожнини рота. Голова апробаційної ради №2 ВДНЗУ «УМСА», член редакційної ради журналу «Український стоматологічний альманах», «Стоматолог», «Клас-Дентал», «Ендодонтист», віце-президент ендодонтичної асоціації стоматологів, голова міжнародного журі «Призма чемпіонат». Має нагороди: відзнака «Відмінник освіти України», (1998), Подяка головного стоматолога МОЗ України, (2009, 2011), Почесна грамота МОЗ України. За вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм, Диплом «Медичний олімп» 2007. За значний внесок у розвиток медицини, Почесна грамота Полтавської обласної державної адміністрації за значний особистий внесок у розвиток медичної науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2008).

Силенко Юрій Іванович - доктор медичних наук, професор.

В 1988 році захистив кандидатську, а в 2000 році – докторську дисертацію на тему «Клініко-патологічне обґрунтування лікування генералізованого пародонтозу з використанням низькомолекулярних поліпептидних препаратів». З 2001 року працював професором кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології, а з 2012 – професором кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів. Лікар-стоматолог вищої категорії. Член Асоціації стоматологів України, заступник голови полтавської асоціації пародонтологів України. Член спеціалізованої вченої ради академії по захисту докторських дисертацій за спеціальністю «стоматологія», член координаційної ради з наукової роботи академії, член експертної комісії, член редакційної колегії журналів «Український стоматологічний альманах», «Проблеми екології і медицини», «Університетська клініка», співавтор понад 270 наукових праць, 23 патентів, 5 монографій, 2 підручників та 5 навчальних посібників. Під його керівництвом захищені 9 кандидатських та 3 докторські дисертації. Відповідальний за науку

Хміль Тетяна Андріївна – кандидат медичних наук, доцент, завуч кафедри


Закінчила стоматологічний факультет Полтавського державного медичного стоматологічного інституту в 1993 р. Після закінчення інтернатури з 1994 по 2000 р. працювала старшим лаборантом кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів. У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Застосування пептидного препарату «Вермілат» у комплексній терапії хворих пародонтитом». З 2000 р.- асистент, а з 2003 р. – доцент кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів. Співавтор посібника для лікарів-інтернів та керівників “Організація навчання лікарів-стоматологів в інтернатурі”, розділу “Стоматологія” навчального посібника для лікарів загальної практики – сімейної медицини, навчального посібника «Захворювання тканин пародонта у дорослих та дітей», які затверджені ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України. Приймала участь у розробці навчальних планів і програм спеціалізації (інтернатури), тематичного вдосконалення лікарів-стоматологів, стажування, спеціалізації лікарів за фахами “Стоматологія”, “Терапевтична стоматологія». Має 97 праць з наукової та навчально-методичної роботи, 3 патенти на винахід.

Смаглюк Валерій Іванович – кандидат медичних наук, доцент

В 1997 році закінчив заочну аспірантуру при кафедрі хірургічної стоматології ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», а в 1998 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичний наук на тему: ”Морфо-функціональний стан піднижньощелепних слинних залоз при хронічних паротитах”. В 2011 році присвоєно звання доцента кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів. Має 26 друкованих праць, 2 Деклараційних патенти на корисну модель. Голова Полтавського обласного осередку Асоціації імплантологів України. На кафедрі читає лекції та проводить заняття з лікарями інтернами і лікарями курсантами по розділам: »Хірургічна стоматологія» та «Імплантологія».


Гуржій Олена Вікторівна – кандидат медичних наук, доцент

У 1990 році з відзнакою закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут. У 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Стан привушних залоз та органів порожнини рота при гострому апендициті і перитоніті у дітей”. З 1999 року на посаді доцента кафедри дитячої хірургічної стоматології з пропедевтикою хірургічної стоматології, з 2016 року – кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів. Автор (співавтор) 106 друкованих праць, 10 навчальних посібників і методичних рекомендацій.


Удальцова Кристина Олександрівна – кандидат медичних наук, доцент

У 2005 році закінчила стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії. З 2005-2007 рр. проходила інтернатуру по спеціальності «Стоматологія» на базі Полтавської обласної стоматологічної поліклініки. У той же час закінчила магістратуру і захистила науково-кваліфікаційну роботу на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів. З 2007 р. працювала на посаді асистента кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів, викладала терапевтичну стоматологію. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Структура інтактних та пошкоджених карієсом молочних зубів людини» та у 2011 р. переведена на посаду доцента кафедри на якої працюю и досі. Має 15 наукових праць.

Радлінський Сергій Володимирович – Заслужений лікар України, доцент

головний лікар клініки-студії "Аполлонія", засновник і видавець міжнародного журналу про науку та мистецтво в стоматології "ДентАрт", автор біоміметичні методу реставрації зубів, а також проекту міжнародних змагань у мистецтві художньої реставрації зубів "Призма-чемпіонат". Заслужений лікар України з 1997 року, член Російської Національної Академії Естетичної Стоматології, афілійований член Європейської Академії Естетичної Стоматології, перший президент Української Академії Естетичної Стоматології. Проводить лекції та майстер-класи в країнах СНД, Балтії, а також Болгарії, Великобританії, Німеччини та Італії. Сергій Радлінський є автором понад 50 наукових статей та публікацій. Почесний професор Української Медичної Стоматологічної Академії, почесний доктор Тбіліського Державного Медичного Університету. У 2009 нагороджений Орденом Свічки Міжнародної Асоціації Стоматологічного Розвитку (IADP).

Шинкевич Вікторія Ігорівна – кандидат медичних наук, доцент.

З 2003 по 2007 рік працювала науковим співробітником Центральної науково-дослідної лабораторії Української медичної стоматологічної академії. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.03.08 «Імунологія та алергологія», тема «Роль клітинних факторів імунітету тканин ясен в патогенезі хронічного генералізованого пародонтиту». З 2007 р. працює на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів УМСА спочатку асистентом, потім доцентом. Лікар першої категорії. Проводить лікувальну роботу на базі комунальної установи «Полтавський обласний центр стоматології – стоматологічна клінічна поліклініка», клінічній базі кафедри. Викладає курс дитячої стоматології лікарям-інтернам та лікарям-курсантам. Співавторка та авторка 64 публікацій, серед яких: 4 навчальних посібники, 9 патентів, 2 інформаційних листа, 1 авторське свідоцтво, 3 нововведення, 1 монографія.

Хребор Марина Вікторівна – кандидат медичних наук, доцент.


Закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут у 1990 році. З 1990 по 1993 роки працювала лікарем стоматологом – ортопедом в 5 міській стоматологічній поліклініці м. Запоріжжя. З 1994 року працювала на кафедрі пропедевтики ортопедичної стоматології УМСА асистентом. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичні аспекти ортопедичного стоматологічного лікування учасників ліквідації на ЧАЕС». Лікар-стоматолог вищої категорії. Член Асоціації стоматологів України, член Асоціації пародонтологів України. З 2012 року працює доцентом на кафедрі післядипломної освіти лікарів стоматологів. Лікар вищої категорії. Співавтор понад 50 наукових праць, 2 підручників 5 навчальних посібників, 3 патентів. Відповідальна за ведення наукової роботи кафедри.

Коломієць Світлана Веніамінівна – кандидат медичних наук, доцент.

Закінчила стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії у 1991 році ПМСІ. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію. З 1995 по 2005 рік працювала на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії на базі стаціонару щелепно-лицевого відділення Полтавської обласної клінічної лікарні. З 2006 року працює на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів асистентом. Викладає хірургічну стоматологію. Відповідальна за міжнародні зв’язки кафедри. С.В. Коломієць – лікар-стоматолог вищої категорії. Співавторка 1 навчально-методичного посібника, 4 патентів, 15 впроваджень нових методів лікування в практичну охорону здоров’я та 97 наукових праць, 1 нововведення.

Писаренко Олена Анатоліївна – кандидат медичних наук, доцент.

Закінчила стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії у 1998 році. В 2000 році здобула кваліфікацію магістра медицини за спеціальністю «Стоматологія». З 2000 року працює на кафедрі післядипломної освіти лікарів стоматологів спочатку старшим лаборантом, з 2005 року асистентом, а потім доцентом. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію На тему «Одонтогліфіка малих кутніх зубів верхньої, нижньої щелеп людини в нормі та при карієсі». О.А. Писаренко - лікар вищої категорії. Викладає терапевтичну стоматологію для лікарів інтернів за фахом «Стоматологія».Співавторка 2 навчальних посібників, 4 патентів та 33 наукових праць.

Ступак Олена Павлівна - кандидат медичних наук, доцент.

Закінчила стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії у 2000 році. Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Особливості лікування та профілактики кандидозу слизової оболонки порожнини рота у хворих на цукровий діабет типу 1” у 2009 році. З 2002 по 2015 рік працювала спочатку асистентом, а потім доцентом кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗУ “УМСА”. Проводила заняття зі студентами англомовної форми навчання. Автор (співавтор) 77 наукових та навчально-методичних праць, з них 1 підручних, 3 програми, 1 навчальний посібник, 6 методичних рекомендацій, 39 наукових статей, 6 патентів України на винахід, 1 нововведення. Запланована та виконується згідно плану докторська дисертація на тему: “Патогенетичні основи застосування пребіотиків в лікуванні та профілактиці генералізованого пародонтиту у хворих на цукровий діабет типу 2”.

Хавалкіна Людмила Михайлівна – Кандидат медичних наук, асистент


Закінчила з відзнакою Полтавський медичний стоматологічний інститут у 1984 році за фахом лікар-стоматолог. З 1986 по 1989 навчалась в аспірантурі у м. Харків. У 1991 захистила кандидатську дисертацію: «Вікові особливості будови нервів та м’язів задньої групи стегна при сполученні гіпо-гіперкінезії і лазеропунктури». Працювала на кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії старшим викладачем. З 1997 року асистент кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів. Лікар-стоматолог вищої категорії. Авторка 62 наукових робіт.

Мельник Владислав Леонідович – кандидат медичних наук, асистент


кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів. Закінчив Полтавський медичний державний стоматологічний інститут у 1990 році. З 1991 року співробітник кафедри інтернатури ПДМСІ. На посаді асистента кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів працює з 1993 року. У 2000 році захистив кандидатську дисертацію: «Обґрунтування застосування нитки біофіл для ушивання ран м’яких тканин порожнини рота (експериментально-клінічне дослідження)». Вища кваліфікаційна категорія за фахом «Стоматологія». Загальна кількість друкованих робіт – 61, деклараційних патентів на винахід – 1, методичних рекомендацій – 1, навчальних посібників – 3. Академік Міжнародної академії козацтва, дійсний член Військово-козацького департаменту Української академії наук, завідувач відділу “Медицина та екологія” ВКД УАН, генерал-лейтенант козацтва, лауреат премії УАН.

Шевченко Василь Кирилович – кандидат медичних наук, асистент


Закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут в 1977 році. В практичній охороні здоров’я працював на посадах лікаря-статистика, зав. статвідділом оргметодвідділу обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського, начальником лікувально-профілактичного сектору Полтавського обласного відділу охорони здоров’я, зав. міським відділом охорони здоров’я м. Комсомольська. З 1985 по 1986 рік навчався у клінічній ординатурі на кафедрі терапевтичної стоматології ПМСІ. З 1991 року працює на посаді асистента кафедри, відповідає за лікувально-профілактичну роботу кафедри. У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування застосування у клініці терапевтичної стоматології вітчизняного фотополімерного матеріалу «КОМЛАЙТ-Р» (експериментально-клінічне дослідження). Автор 46 наукових праць. Дійсний член Військово-Козацького департаменту Української Академії Наук, генерал-лейтенант. Регіональний представник департаменту, відділу екології і медицини, по Полтавській області.

Геранін Станіслав Ігорович – кандидат медичних наук, асистент

Закінчив Українську медичну стоматологічну академію в 1999 році. Захистив кандидатську дисертацію за темою: «Застосування гемокоагулюючих та антисептичних засобів при односеансному вітальному екстирпаційному методі лікування пульпіту» в 2011 р. З 2001 по 2012 рр. працював асистентом кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗУ «УМСА». Працював із англомовними студентами. Геранін С.І. лікар-стоматолог першої категорії. Співавтор 5 навчально-методичних посібників англійською мовою. Співавтор монографії «Современная эндодонтия практического врача». Має 2 патенти на винахід, 8 впроваджень нових методів лікування в практику охорони здоров’я та навчальний процес. Автор 30 наукових публікацій у вітчизняних за закордонних виданнях. Сертифікований тренер та лектор фірми Dentsply з ендодонтії та реставрації. Член редколегії російського журналу «Эндодонтия». Регулярний член журі міжнародного чемпіонату з реставрації «Призма-чемпіонат».

Єлінська Аліна Миколаївна – кандидат медичних наук, асистент

Розколупа Ніна Василівна – асистент кафедри

кандидат медичних наук, завідуюча відділенням терапевтичної стоматології обласної клінічної стоматологічної поліклініки, лікар вищої категорії. Закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут в 1975 році, за спеціальністю «Стоматологія». Після закінчення інституту 5 років працювала в Красилівській ЦРБ Хмельницької області лікарем-стоматологом. У 1982 році закінчила клінічну ординатуру на кафедрі терапевтичної стоматології ПМСІ. З 1983 року по теперішній час працює в Полтавській обласній клінічній стоматологічній поліклініці та за сумісництвом асистентом кафедри післядипломної освіти лікарів- стоматологів ВДНЗУ «УМСА». У 1995 році захистила кандидатську дисертацію «Антиоксиданти в комплексному лікуванні хворих на пародонтит».

Дубина Віталій Олексійович – асистент кафедри.

Закінчив стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії у 2001 році. Свою трудову діяльність розпочав у 2001 році на посаді лікаря-інтерна відділення стоматології на базі 2 міської лікарні відновного лікування м. Полтава. З 2002 року працював на посаді старшого лаборанта кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів. З 2007 працює на посаді асистента кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів УМСА. Автор 19 наукових праць. Напрямок наукової роботи «Застосування матеріалів наповнених наночастками в стоматології» Розробник та адміністратор сайту - www.dentaero.com

 

Вітко Юлія Миколаївна – аистент кафедри.

У 2001 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію. З 2001 по 2002 рр. лікар – інтерн на базі 4 - міської поліклініки м. Полтави. З 2002р. по 2007р. проходила клінічну ординатуру за фахом «Терапевтична стоматологія». З 2007 р. працює асистентом кафедри післядипломної освіти лікарів – стоматологів. Ю.М. Вітко – лікар-стоматолог першої категорії. Викладає терапевтичну стоматологію. Авторка 17 наукових праць. Виконує дисертаційну роботу «Структурна організація трійчастого вузла людини у внутрішньоутробному періоді розвитку»

Сенчакович Юлія Володимирівна – асистент

Асистент кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів з 2003 року. У 1999 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію. У 2001 році вступила до клінічної ординатури Української медичної стоматологічної академії на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів, яку закінчила в 2003 році. Проводить практичні заняття з лікарями - інтернами за фахом «Стоматологія» з розділу терапевтична стоматологія. Виконує наукову роботу на здобуття вченого звання кандидата медичних наук на тему: „Структурні зміни тканинних елементів слизової оболонки твердого піднебіння при екзо - та ендогенній ксеростомії”. Є автором 43 наукових праць. Секретар атестаційної комісії з проведення атестації лікарів-курсантів кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів ВДНЗУ «УМСА» та Державної атестаційної комісії кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів ВДНЗУ «УМСА».

Ворошилов Андрій Геннадійович - асистент

Семеняка Марина Володимирівна - лаборант

Керівник зуботехнічної лабораторії "Мікс-Лаб". Технік вищої категорії. Постійно вдосконалює свої знання та практичні навички у провідних фахівців Японії, Америки, Німеччини, Італії, Польщі, Росії.

Морочковська Олена Володимирівна – старший лаборант

закінчила ВДНЗУ «УМСА» в 2000 році за фахом «Стоматологія». У 2006 році пройшла спеціалізацію за фахом «Терапевтична стоматологія». З 2006 року працює на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів на посаді старшого лаборанта. Має 1 друковану роботу.

Федорич Тетяна Трохимівна – старший лаборант

закінчила стоматологічний факультет ПМСІ в 1989 році, магістр медицини з фаху «Стоматологія», лікар- стоматолог вищої категорії по спеціальності «Стоматологія», з 1994 року працює старшим лаборантом кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів ВДНЗУ «УМСА».

Купріян Ірина Володимирівна - підсобний робітник

Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
 
Лікарям-інетрнам Лікарям курсантам На головну сторінку кафедри На головну стрінку сайту
2008-2014 (c) Copyright. All rights reserved.